Płyn mózgowo-rdzeniowy

Ciśnienie śródczaszkowe10. Normalne ciśnienie śródczaszkowe, mierzone w pozycji leżącej, gdy kręgosłup i guzowatość potyliczna zewnętrzna leżą w jednej linii, wynosi od 60 do 150 ml płynu mózgowo-rdzeniowego.

OBNIŻONE CIŚNIENIE ŚRÓDCZASZKOWE. Może się zdarzyć: a) po utracie krwi, b) wskutek odwodnienia, c) po operacyjnym usunięciu zmiany zajmującej pewną objętość. Nie ma ono większego znaczenia dla anestezjologa. Niekiedy, po usunięciu krwiaka pod- lub nadoponowego, może być pożądane obniżenie stołu wezgłowiem w dół i infuzja płynu w celu zwiększenia objętości mózgu.

PODWYŻSZONE CIŚNIENIE ŚRÓDCZASZKOWE. Występuje w warunkach fizjologicznych w wyniku kaszlu, kichania, napinania tłoczni brzusznej itd. Patologicznie podwyższone ciśnienie śródczaszkowe może wystąpić wskutek: 1) ucisku z zewnątrz (guz kości lub kraniostenoza), 2) obecności zmiany o pewnej objętości (nowotwór, ropień lub krwiak), 3) wodogłowie, 4) utrudnienia odpływu żylnego, 5) rozszerzenia tętnic, 6) obrzęku mózgu, który z kolei może być wywołany zapaleniem, nowotworem, urazem, hipoksją, utrudnieniem odpływu żylnego itp., 7) ułożenia głową w dół.

About The Author

admin

Leave a Reply