Operacje zaćmy

Operacje zaćmy wykonuje się obecnie usuwając zwykle całą soczewkę wraz z jej torebką. Dwuokularowego mikroskopu operacyjnego (produkcji Karla Zeissa, RFN) użyto po raz pierwszy do kolposkopii w r. 1953, a w oftalmologii – na Uniwersytecie w Tubingen.

W r. 1958 Joaquin Barraquer opisał rozpuszczenie więzadełek podtrzymujących soczewkę. Usunięcie soczewki przez dotknięcie jej krioaplikatorem (temperatura -30°) zostało opisane przez T. Krwawicza z Polski w r. 1961.

(Patrz: dyskusja, Hroc. R. Soc. Med.., 1967, 60, 1273 Burn R. A. i Knight P., „Anaesthesia in Ophthalmic Surgery”, Br. J. Hosp. Med., 1969, 2, 1527 Elliott J. i Morrison J. D. w Anaesthesia lor Eye, Ear, Nose and Throat Surgery, 1975, Edinburgh i London: Chur- chill-Livingstone).

About The Author

admin

Leave a Reply