Operacje na kręgosłupie

Operacje na kręgosłupie. Do laminektomii niezbędne bywa ułożenie na brzuchu. Guzy rdzenia kręgowego mogą uszkadzać struktury dające początek nerwom międzyżebrowym, a nawet korzenie nerwu przeponowego. Operacje z powodu wypadnięcia krążka międzykręgowego wykonywane są w ułożeniu na boku, na brzuchu lub w pozycji „modlącego się Mahometanina”73.

Zasadniczym problemem jest krwawienie z żył zewnątrzoponowych. Ucisk na klatkę piersiową czy brzuch, kaszel lub krztuszenie się wyciskają krew z żył brzusznych i piersiowych do żył kręgowych, rozszerzając je. Idealnym ułożeniem (jeśli nie uda się namówić chirurga, by operował w ułożeniu na boku) jest pozycja scyzorykowa, gdy chory leży na brzuchu, a miednica stanowi podparcie dla masy ciała. Umożliwia to zapadnięcie się żył zewnątrzoponowych. Pole operacyjne powinno być najwyższym punktem stołu operacyjnego. Ułożenie głową w dół jest przeciwwskazane, jeśli niedawno wykonano mielografię. Środki zwiotczające, zmniejszając ciśnienie śródbrzuszne,, przyczyniają się do zmniejszenia krwawienia. Można nastrzyknąć skórę’i mięśnie roztworem adrenaliny w soli w stosunku 1 : 250 000.

Do laminektomii lędźwiowej stosuje się zwykle płytką anestezję dotchawiczą. Innym sposobem jest analgezja zewnątrzoponowa74. Autorzy polecają tę metodę u młodych, zdrowych ludzi, którym można podać dużą objętość roztworu, np. 35-40 ml 1,5% łignokainy z adrenaliną, co ma na celu zmniejszenie krwawienia75. Jeśli prowadzi się anestezję, a zabieg toczy się w ułożeniu chorego na brzuchu, należy wprowadzić sondę do żołądka, by uniknąć aspiracji treści żołądkowej do płuc, gdyż wskutek ucisku na brzuch może dojść do regurgitacji. W tych przypadkach należy włożyć pod każdy bark i pod miednicę dobrze wymoszczoną podpórkę, tak aby klatkę piersiową chorego oddzielała od stołu pewna przestrzeń. Ułatwia to oddychanie i zmniejsza krwawienie, zapobiegając zwiększeniu ciśnienia w brzusznej, a więc i zewnątrzoponowej sieci żylnej. Zapobiegnie to także depresji krążenia z ucisku na żyłę główną dolną.

About The Author

admin

Leave a Reply