Objawy zwężenia tchawicy

Objawy zwężenia tchawicy to przede wszystkim stridor wdechowy i wydechowy istniejący zwykle od urodzenia, ataki kaszlu, zwłaszcza nocnego, duszność, sinica, występująca szczególnie w czasie karmienia. Dziecko nie przybywa na wadze, często ulega zakażeniom dróg oddechowych. Powyższe objawy, a szczególnie stridor obu faz oddychania, nasuwają podejrzenie istnienia przeszkody podgłośniowej.

Pomocniczo w ustaleniu rozpoznania jest badanie rtg. Zdjęcie przednio-tylne, a zwłaszcza boczne, obejmujące całą tchawicę z opuszczeniem kończyn górnych ku dołowi i odsunięciem ku tyłowi, wykonane w obu fazach oddechu, a jeszcze lepiej wykonanie badania kinoiluoroskopowego w pozycji bocznej, pozwala na określenie szerokości tchawicy. Prawidłowy wymiar jej światła u noworodka wynosi na wysokości C6 – 4,5 mm, na wysokości Tł^ – 3,9 mm, a na wysokości Th3 – 3,5 mm. Wymiar 3 mm na wysokości górnego śródpiersia uważa się u noworodka za prawidłowy. Liczby mniejsze od podanych przemawiają za zwężeniem tchawicy, co przy obecności opisanych objawów wymaga dalszych badań, jak tracheografła i bron- choskopia. Bronchoskopię należy wykonać ostrożnie, gdyż zwłaszcza w przypadku błony przegradzającej, może wywołać ostry stan niedrożności tchawicy. Jednocześnie jednak poleca się wycięcie przegrody z dostępu bronchoskopowego.

Zwężenie całej tchawicy lub postać lejkowata zwężenia zwykle szybko prowadzą do zgonu, zwężenie odcinkowe rokuje lepiej, częściej bywa rozpoznawane i może podlegać korekcji chirurgicznej.

About The Author

admin

Leave a Reply