Leki anestetyczne w okulistyce:

PREMEDYKACJA. Leki używane w premedykacji nie powinny prowokować wymiotów w okresie pooperacyjnym. Polecano rozmaite połączenia' leków przed analgezją przewodową do operacji wewnątrzgałkowych, m.in.: prometazyna 25 mg z droperido- lem 5 mg, domięśniowo na godzinę przed operacją, a następnie tuż przed rozpoczęciem zabiegu 5 mg droperidolu i 0,5 mg fenoperydyny dożylnie129. Autorzy stosowali z dobrymi wynikami 20-50 mg trimeprazyny z atropiną lub skopolaminą, podawanymi domięśniowo jako premedykacja przed anestezją.

ATROPINA. Tak jak inne środki rozszerzające źrenicę, podnosi ciśnienie wewnątrzgałkowe tylko w przypadkach jaskry spowodowanej genetycznie uwarunkowanym zwężeniem kąta między rogówką a tęczówką. Atropina może wywołać ostry napad jaskry u tych pacjentów. Wrażliwość na atropinę wkraplaną do worka spojówkowego nie jest przeciwwskazaniem do jej stosowania domięśniowo lub dożylnie. 1%> roztwór pilokarpiny znosi to niebezpieczeństwo, wywołując zwężenie źrenicy.

ADRENALINA. Nie rozszerza źrenicy po podaniu do worka spojówkowego, natomiast działa w ten sposób po wstrzyknięciu dożylnym. MORFINA. Kurczy źrenicę przez,stymulację jądra trzeciego nerwu czaszkowego.

About The Author

admin

Leave a Reply