GINEKOLOGIA

Główne problemy – zwiotczenie, krwawienie, wymioty pooperacyjne. Operacje brzuszne wymagają głębokiego zwiotczenia, które zapobiega uszkodzeniu mięśni i otrzewnej w okolicy nadbrzusza przez wciskane tam serwety. Można to uzyskać, stosując analgezję podpajęczynówkową, zewnątrzoponową (gorąco polecaną przez autorów) lub anestezję (p. str. 329).

Do ekstyrpacji macicy metodą Wertheima102 autorzy stosują analgezję zewnątrzopo- nową do poziomu Th5, połączoną z płytką anestezją dotchawiczą.

Pozycja Trendelenburga jest niefizjologiczna i należy utrzymywać ją możliwie krótko. Prowadzi ona do bólów głowy, regurgitacji i gwałtownego wzrostu ośrodkowego ciśnienia żylnego108. Im mniejsze jest pochylenie stcłu, tym lepiej dla układu krążenia i oddychania. Prostowanie stołu powinno być stopniowe, z kontrolowaniem ciśnienia tętniczego i żylnego. Układ żylny nóg mieści 500 i więcej ml krwi po każdej stronie. Badania nie wykazały znaczniejszego wpływu różnych pozycji (płasko na plecach, głową do dołu, ginekologicznej) na objętość minutową i wartości gazometryczne krwi u pa-cjentek operowanych w analgezji zewnątrzoponowej połączonej z płytką anestezją10’1.

About The Author

admin

Leave a Reply