Dwa zespoły chirurgiczne

-1. Działają dwa zespoły chirurgiczne – jeden przy szyjnej, a drugi przy brzusznej' części zabiegu. Wolna przestrzeń wokół pacjenta jest ograniczona i bardzo ważne jest zapewnienie dobrego dostępu anestezjologa do dróg oddechowych pacjenta, zestawów do przetoczeń i sprzętu monitorującego.

-2. W czasie mobilizacji przełyku i przemieszczenia żołądka lub jelita grubego w okolice szyi może dojść do spadków ciśnienia i zaburzeń rytmu. Poza przetoczeniem odpowiedniej ilości płynów konieczne może stać się przerwanie manipulacji chirurgicznych, aby umożliwić odpoczynek zarówno pacjentowi, jak i zespołowi operacyjnemu.

-3. Zdarzały się przypadki pęknięcia tchawicy78. Usunięcie przełyku powoduje, że tylna ściana tchawicy zostaje pozbawiona podparcia i może pęknąć, szczególnie w miejscu przylegania mankietu uszczelniającego. Może się to zdarzyć w okresie pooperacyjnym, jeżeli stosowana jest wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim. W takiej sytuacji wentylowanie płuc jest niemożliwe aż do momentu wprowadzenia rurki dooskrzelowej poniżej miejsca pęknięcia.

About The Author

admin

Leave a Reply