Drenaż komorowy

-1. Drenaż komorowy. Chirurg nakłuwa komorę boczną i usuwa płyn aż do obniżenia ciśnienia. 2. Drenaż podpajęczynówkowy58. Kontrolowany upływ płynu mózgowo-rdzeniowego przez cewnik wprowadzony do przestrzeni podpajęczynówkowej w okolicy lędźwiowej. Nie upuszcza się płynu, zanim nie zostanie otwarta opona twarda, by nie dopuścić do wklinowania. Poleca się również drenaż podczas niektórych operacji, gdy sam mózg jest nie zmieniony, np. plastyki z powodu płynotoku czy operacje wodogłowia50.

-3. Dożylne podawanie roztworu hipertonicznego: a. Mannitofi0 (C6H14Oe) jest sześciowodnym alkoholem, blisko spokrewnionym z sze- ściocukrami i izomerem sorbitolu. Roztwory można wyjaławiać w autoklawie. Dawka dożylna roztworu 20% wynosi 50-100 g. W niewielkim, stopniu metabolizowany, tylko małe ilości są wchłaniane zwrotnie w cewkach nerkowych. Nie drażni tkanek. Powoduje silną diurezę osmotyczną i niewielki wtórny („rebound”) wzrost objętości mózgu.

b. Mocznik, 30% roztwór w 10% cukrze inwertowanym w wodzie, podawany dożylnie w 1-2 godziny z szybkością 10 kropli na minutę po przedostaniu się do mózgu wskutek odwróconego gradientu osmotycznego zwiększa wtórnie objętość mózgu.

About The Author

admin

Leave a Reply