CZYNNIKI NEUROGENNE

-4. pH ZEWNĄTRZKOMÓRKOWE. Wzrost stężenia jonów wodorowych rozszerza tętnice i tętniczki mózgowe. Jest to prawdopodobnie wyjaśnienie wpływu zmian Pco2 na przepływ mózgowy.

-5. CIŚNIENIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO. 6. PRĘŻNOŚĆ TLENU. Oddychanie tlenem o wysokiej prężności zmniejsza przepływ mózgowy najwyżej o 10%°. Zmniejszenie wdechowego stężenia tlenu do 10% zwiększa przepływ mózgowy o 30%. Może to się dziać za pośrednictwem chemoreceptorów kłębka szyjnego10.

-7. CZYNNIKI NEUROGENNE. Sądzi się, że mają niewielki wpływ na przepływ mózgowy, lecz niektórzy autorzy uważają, że małe tętniczki i żyły, leżące poza obrębem tkanki, podlegają kontroli neurogennej, tak że może istnieć przynajmniej częściowa przeciwwaga dla rozszerzenia naczyń spowodowanego hiperkapnią11.

About The Author

admin

Leave a Reply