Brat i Schmieden

Brat i Schmieden7 wywoływali bezdech głęboką anestezją eterową. M. Tiegel skonstruował aparat wytwarzający dodatnie ciśnienie aparat ten zastosował pionier torakochirurgii niemieckiej, Ferdynand Sauerbruch8.

Janeway i Green9 zaprojektowali urządzenie do mechanicznej sztucznej wentylacji. Franz Volhard (1872-1950) wykazał, że metoda stosowania dodatniego ciśnienia powoduje hiperkapnię. To spowodowało wprowadzenie metody insuflacji przez C. A. Els- berga (1871-1948)10, który wykorzystał pomysł S. J. Meltzera (1851-1920) i Leopolda Auera (1875-1948) stosowany u zwierząt11. Eisberg zalecał też intubację pod kontrolą wzroku12, zamiast intubacji na ślepo przez usta, którą stosował Franz Kuhn (1866- -1929)13, on również wykazał konieczność okresowego rozprężania płuc w czasie operacji. Wkrótce też do operacji torakochirurgicznych zastosowano rurkę o podwójnym świetle, zaprojektowaną do bronchospirometrii różnicowej14.

(Patrz też: Mushin W. W. and Rendell-Baker L., The Principles oi Thoracic Anaesthesia, Past and Present. Oxford: Blackwell, 1953 Sellors T. Holmes, „The Development of Thoracic and Cardiac Surgery during the Past Fifty Years”, J. Jr. Coll. Phys. Surg, 1975, 5, 26).

About The Author

admin

Leave a Reply