Znieczulenie w neurochirurgii

Pierwsze zakończone sukcesem rozpoznanie i usunięcie guza mózgu miało miejsce w r. 18852. Cięcie prądem o wysokiej częstotliwości (diatermię) wprowadzono w r. 19283. Pierwsza planowa operacja tętniaka mózgu odbyła się w r. 19324. O pierwszym zlokalizowaniu guza za pomocą EEG doniesiono w r. 19365, a za pomocą radioizotopów – w r. 1948°.

Szczególne problemy: 1. Nadciśnienie śródczaszlcowe. 2. Zły stan ogólny niektórych chorych. 3. Czas trwania operacji. 4. Utrzymanie drożności dróg oddechowych. Brak dostępu do rurki dotchawiczej i połączeń w czasie długich zabiegów, bezwzględna potrzeba utrzymania w pełni drożnych dróg oddechowych, niedopuszczanie do kaszlu i krztuszenia się, u niektórych chorych konieczność odsysania wydzieliny z tchawicy podczas operacji.

-5. Ułożenie. Głową wyżej, na siedząco, na boku lub na brzuchu przez cały czas trwania długiego zabiegu. Wadliwe ułożenie może stanowić duże niebezpieczeństwo dla chorego.

About The Author

admin

Leave a Reply