Zespół podkradania

Krytyczną wartością dla przepływu mózgowego jest 30 ml/100 g tkanki mózgowej na minutę (norma 53 ml/100 g na minutę). Tam, gdzie istniała uprzednio choroba naczyń mózgowych i przepływ mózgowy był graniczny, nagły wzrost ciśnienia żylnego w czasie dęcia lub kaszlu może wywołać objawy niewydolności, szczególnie jeśli wspót- istnieje spadek ciśnienia tętniczego (np. w czasie wprowadzenia do anestezji).

Zespół podkradania i odwróconego podkradania śródmózgowego. Lokalna zmiana patologiczna w mózgu połączona z miejscową kwasicą może. spowodować maksymalne miejscowe rozszerzenie naczyń. W tych warunkach wzrost PaC02 rozszerza naczynia w zdrowej tkance mózgowej tak, że krew „kradziona” jest z patologicznie zmienionej

okolicy. Odwrócone zjawisko pojawia się w hipokapni, w wyniku której hiperwentyla- cja przesuwa krew do chorobowo zmienionych części mózgu. Może to mieć znaczenie po urazie.

About The Author

admin

Leave a Reply