Zastosowanie terapeutyczne:

a. Niedokrwienie mózgu spowodowane obrzękiem w następstwie urazów głowy, epizody niedotlenienia z hipertermią. Zalecane jest obniżenie temperatury ciała do normalnej, ale obecnie uważa się, że obniżenie do 30-32°C jest bardziej pożyteczne32.

b. Leczenie stanów przebiegających z wysoką gorączką, np. dzieci gorączkujące podczas operacji, przełom tyreotoksyczny, hipertermią złośliwa itp.

Głęboka hipotermia33. Przy temperaturach znacznie poniżej 28°C zwiększa się ryzyko migotania komór. Niższe temperatury można jednak bezpiecznie osiągać podczas krążenia pozaustrojowego. Do części tętniczej urządzenia podłącza się wymiennik cieplny, który służy do ochładzania lub ogrzewania. Po rozpoczęciu krążenia pozaustrojowego temperaturę ciała można szybko obniżyć do 15°C. Zabezpiecza to w znacznym stopniu tkankę mózgową przed uszkodzeniem. Podczas ogrzewania czynność serca przywraca się przez defibrylację i masaż. Patrz także rozdział XXVII. Bardzo użyteczna do usuwania wrodzonych wad u dzieci. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do dalszych artykułów na temat hipotermii34.

About The Author

admin

Leave a Reply