Zaburzenia rozwojowe żył płucnych

To przede wszystkim nieprawidłowy odpływ żylny z płuc. Może być całkowity lub częściowy, występuje wówczas, gdy jedna lub więcej żył płucnych uchodzi do krążenia układowego zamiast do lewego przedsionka. Istnieje wiele rodzajów tej anomalii: żyły płucne mogą uchodzić do prawego przedsionka, żyły głównej górnej lub żyły nieparzystej, do żyły ramienno-głowowej, do układu wrotnego, do żyły

głównej dolnej i in. W połowie przypadków wadliwy odpływ żylny kojarzy się z wadami serca, u wszystkich z całkowicie nieprawidłowym drenażem żylnym pozostaje otwarty otwór owalny.

Rokowanie zależy od stopnia rozległości nieprawidłowego drenażu – całkowity rokuję źle – i od obecności oraz charakteru towarzyszącej wady serca. Wady odpływu żył płucnych podlegają leczeniu operacyjnemu z wyłączeniem krążenia.

About The Author

admin

Leave a Reply