TEMPERATURA

-8. TEMPERATURA. Ciepło powoduje rozszerzenie naczyń mózgowych, a zimno wywiera przeciwny skutek. 9. LEKI. Rozszerzenie naczyń mózgowych powoduje ketamina12, halotan, eter i chloroform. Hiperwentylacja może do pewnego stopnia zniwelować działanie naczynioroz- szerzające, lecz nie jest to pewne13. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołany przez środki anestetyczne, takie jak halotan, jest większy u osób ze zmianami chorobowymi zwiększającymi objętość mózgu niż u ludzi zdrowych14. Ciśnienie śródc.zaszkowe może wzrosnąć bardziej w obszarze mózgu, w którym znajduje się zmiana, niż gdzie indziej, a wynikiem może być „przesunięcie” na poziomie namiotu lub otworu wielkiego. Inne leki powodują zmniejszenie przepływu mózgowego, włącznie z neuroleptanalgezją (dro- peridol i fentanyl), tiopentalem14, metoheksitalem15, altezyną16.

Prostaglandyny (obecne w płytkach krwi) powodują skurcz naczyń mózgowych i być może są odpowiedzialne za mechanizm skurczu w następstwie krwawienia śródczaszkowego.

Anestezjolog może zmniejszyć krwawienie podczas operacji wewnątrzczaszkowej, ściśle kontrolując homeostazę dwutlenku węgla i śródczaszkowe ciśnienie żylne.

About The Author

admin

Leave a Reply