Sieć naczyń włosowatych

Lity zawiązek wspólnej żyły płucnej powstaje ze ściany przedsionka w 4 tygodniu (Horizon X, XI dł, 2,5-3 mm) w stadium 6-7 mm (Horizon XIV) udrażnia się i łączy w miejscu zawiązka tchawicy ze splotem okalającym prajelito. Splot ten w tym czasie drenuje do przednich i tylnych żył zasadniczych, łączących się z kolei ze splotem trzewnym drenującym do układu wrotnego. Jest to ważny moment rozwojowy w powstawaniu nieprawidłowego odpływu żylnego. Wspólna żyła płucna dzieli się na gałęzie lewą i prawą, które z kolei dzielą się dalej ujście żyły zostaje wchłonięte przez powiększający się lewy przedsionek razem z pierwszymi rozgałęzieniami, co daje w efekcie 4 żyły płucne z osobnymi ujściami. Proces ten kończy się w okresie Horizonu XX (dł. 25 mm).

Sieć naczyń włosowatych powstaje w okresio płuca kanalikowego. Układ tętnic oskrzelowych jest wraz z tętnicami przełykowymi pozostałością ukrwienia tętniczego pochodzącego z aorty do splotu otaczającego prajelito podobnie żyły oskrzelowe pochodzą z pierwotnego drenażu splotu otaczającego prajelito do pochodnych żył zasadniczych – żył: nieparzystej (o. azygos) i nieparzystej krótkiej (u. hemiazygos), głównej dolnej lub górnej.

Początek powstawania sieci kanałów limfatycznych w płucu przypada na Horizon XXII – XXIII (8-9 tydzień życia płodowego, dł. 26 mm). Pojawiają się one w okolicy wnęki i wzdłuż naczyń. W 10 tygodniu obecne są już prawie wszędzie, a w 14 rozpoczyna się dośrodkowy przepływ chłonki.

About The Author

admin

Leave a Reply