Rozpoznanie morfologiczne torbieli hygroma

Rzadko wada układu chłonnego może objawić się wewnątrz klatki piersiowej jako izolowana torbiel limfatyczna (hygroma) jedno- lub wielokomorowa. Występuje wtedy pozaopłucnowo w śródpiersiu lub rzadziej poza nim w postaci różnej wielkości torbieli płynowej, przybierającej czasem ogromne rozmiary powoduje wówczas, poprzez znaczny ucisk na płuca, objawy niewydolności oddechowej. Innym objawem bywa ucisk na żyłę główną dolną. Powikłaniem może być otok chłonkowy w przypadku pęknięcia torbieli (27).

Leczenie polega na operacyjnym usunięciu torbieli, zwykle bez większych trudności. Przy torbielach o dużych rozmiarach konieczne jest czasem częściowe ich opróżnienie z płynu. W ten sposób zoperowano w trybie pilnym 7-miesięcznego chłopca, u którego narastała szybko niewydolność oddechowa z powodu nie zidentyfikowanego, rozległego cienia „płynowego” w obu dolno-tylnych partiach pól płucnych (ryc. 4-13). W czasie prawostronnej torakotomii można było sięgnąć, po opróżnieniu bardzo dużej i nieruchomej torbieli z 500 ml chłonki i po rozpoczęciu rozprężania

się płuc, do lewej przestrzeni pozaopłucnowej i usunąć ścianę torbieli w całości zarówno z lewej, jak i z prawej przestrzeni (36) (ryc. 4-14).

Rozpoznanie morfologiczne torbieli hygroma opiera się na obecności w ścianie torbieli pozostałości włókien mięśni gładkich, ogniskowych skupień limfocytów i tkanki limfoidalnej, a także na określeniu płynu jako chłonki.

About The Author

admin

Leave a Reply