Rodzaje sprzętu dooskrzelowego:

BLOKER OSKRZELOWY VERNONA THOMPSONA33. Gumowy balonik jest pokryty nylonem o chropowatej powierzchni, co zapobiega przemieszczeniu blokera.

BLOKER OSKRZELOWY MAGILLA34. Mniejszy niż bloker Thompsona, przechodzi przez bronchoskop Magilla (8 mm) i może być stosowany u dzieci lub do zamknięcia światła oskrzeli II rzędu u dorosłych. Łatwiej ulega przemieszczeniu niż bloker Thompsona.

RURKI DOOSKRZELOWE MAGILLA35. Podobne do rurek dotchawiczych Magilla, lecz dłuższe, nadają się do wprowadzenia do oskrzela głównego. Do wentylacji lewego płuca można stosować modyfikację Machraya tej rurki, z krótkim mankietem. Do wentylacji prawego płuca stosuje się rurkę zakończoną odcinkiem długości 2,5 cm ze specjalnego drutu, nie pokrytego gumą, co pozwala na przewietrzanie górnego prawego płata.

About The Author

admin

Leave a Reply