Problemy otwartej odmy opiumowej

Problemy otwartej odmy opiumowej. W zwykłych warunkach płuca są rozprężone dzięki: 1) działaniu ciśnienia atmosferycznego na pęcherzyki płucne.

-2) przyleganiu do siebie obu blaszek opłucnej wskutek napięcia powierzchniowego cienkiej warstwy płynu, która je rozdziela. Gdy klatka piersiowa zostanie otwarta, ciśnienie wywierane na powierzchnię pęcherzyków i opłucnej staje się równe atmosferycznemu, a elastyczność (tzw. skok sprężysty) płuc powoduje ich spadnięcie.

Jeżeli klatkę piersiową otworzy się po jednej stronie, znika ujemne ciśnienie. Im większy otwór, tym groźniejsze następstwa. Płuco po tej samej stronie zapada się wskutek siły wywieranej przez jego tkanki sprężyste. Sródpiersie, jeśli nie jest unieruchomione przez zrosty, przesuwa się na zdrową stronę i uciska powietrzne płuco. Jeśli płuco jest przyklejone do ściany klatki piersiowej, wyżej opisane zjawiska mogą być mniej nasilone. Gdy nie rozpozna się szybko tego stanu, dochodzi do śmierci wskutek depresji krążenia i oddycłjania.

About The Author

admin

Leave a Reply