Wazektomia

Zarówno analgezja zewnątrzoponowa, jak i podpajęczynówkowa daje przy tych zabiegach bardzo dobre wyniki. Obrzezanie. U niemowląt eter w układzie otwartym lub podtlenek azotu z tlenem i halotan. Indukcja z użyciem podtlenku azotu, tlenu i halotanu, cyklopropanu lub V.A.M. (Vinesthene anaesthetic mixture – mieszanina eteru dwuetylowego z dwuwinylowym). U niemowląt występuje skurcz krtani, niekiedy zmuszający do przerwania operacji aż do czasu udrożnienia dróg oddechowych. Odpowiednio głęboka anestezja przed rozpoczęciem zabiegu zapobiega temu niebezpiecznemu powikłaniu. Inni, doświadczeni anestezjolodzy pediatryczni preferują dożylny barbituran, sukcynylocholinę, intubację i wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim podtlenkiem azotu i tlenem. U dzieci

Leczenie wyrównawcze

Zostawienie danych wartości bilansu wodnego dla poszczególnych grup wieku (z uwzględnieniem przeliczeń na powierzchnię i masę dala)

potrzebowanie dobowe u noworodków w pierwszym tygodniu życia wynosi dla sodu 20 mmol/m2 i dla potasu 15 mmol/m2. Przedstawione orientacyjne dane odnoszą się do tzw. leczenia podtrzymującego, w którym dodatkowo poza wodą i jonami należy uwzględnić pokrycie energetyczne. Średnie zapotrzebowanie energetyczne wynosi u noworodków i młodszych niemowląt 251 kj/kg/d (60 kcal/kg/d), co odpowiada 14 g glukozy na 1 kg masy ciała, u starszych niemowląt 230 lcJ/kg/d (55 kcal/kg/d), co równa się 13 g glukozy na 1 kg masy ciała i stopniowo zmniejsza się do 126-109 kJ/kg/d (30-26 kcal/kg/d) u dzieci starszych i młodzieży, co odpowiada 7-6 g glukozy/kg. Utrzymywanie równowagi białkowej musi być brane pod uwagę w przypadkach dłuższego odżywiania pozajelitowego.

Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (pheochromocytoma). Opisany przez Frankla w r. 188657 i nazwany przez Picka68. Jest to guz, który histologicznie może być łagodny, jest jednak niebezpieczny z powodu masywnego wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. Jego występowanie nie jest ograniczone do nadnerczy, lecz może obejmować tkankę chromochłon- ną, np. w przestrzeniach przykręgowych, w pobliżu dużych naczyń brzusznych, w tworze Zuckerkandla w okolicy rozdwojenia aorty i w splocie trzewnym. U chorych występuje nadciśnienie napadowe lub stałe, nadmierne pocenie i podwyższenie podstawowej przemiany materii oraz gorączka i zmniejszenie objętości krwi krążącej. Opisywano również przypadki przebiegające z hipotensją50 operacja polega na usunięciu guza, zwykle drogą zaopiucnową lub zaotrzewnową. Diagnostyka badanie kliniczne, określenie poziomu katecholamin w moczu .który dochodzi do 100-300 ng/dobę (norma 20-40) specjalne badania radiologiczne oraz metody farmakologiczne, np. podanie dożylne 5 mg fentolaminy, co powoduje spadek ciśnienia, lub 0,05 mg histaminy, co powoduje wzrost ciśnienia (czasem niebezpieczne).

Zespół podkradania

Krytyczną wartością dla przepływu mózgowego jest 30 ml/100 g tkanki mózgowej na minutę (norma 53 ml/100 g na minutę). Tam, gdzie istniała uprzednio choroba naczyń mózgowych i przepływ mózgowy był graniczny, nagły wzrost ciśnienia żylnego w czasie dęcia lub kaszlu może wywołać objawy niewydolności, szczególnie jeśli wspót- istnieje spadek ciśnienia tętniczego (np. w czasie wprowadzenia do anestezji).

Brzuszny splot

położonej brzusznie, powstałej z pnia tętniczego i otaczającej zawiązek tchawicy, i drugiej pochodzącej z aorty grzbietowej i otaczającej prajelito.

Brzuszny splot przekształca się (Horizon XV, dł. 5,5 mm) w dwa główne kanały będące pierwotnymi tętnicami płucnymi. Łączą się one z podobnymi kanałami odchodzącymi w kierunku brzusznym od aorty grzbietowej i tworzą w 6 tygodniu życia płodowego VI parę łuków aortalnych z podziałem na segmenty grzbietowy i brzuszny.

Torbiele położone w śródpiersiu

Operacja polega wtedy na torakotomii i usunięciu torbieli wraz z płatem płucnym. Czasem przy bardziej odsznurowanej torbieli udaje się usunąć ją w ramach resekcji segmentarnej. Często torbiel położona jest pozapłucnie, w międzypłaciu, stanowi osobny twór z szypułą tkanki oskrzelowo-płucnej-wtedy wycina się ją ze szczelnym zaopatrzeniem kikuta tkankowego.

Środki i metody

WPŁYW ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH23: 1. Narkotyczne środki przeciwbólowe. Wywierają mały wpływ na przepływ mózgowy, pod warunkiem, że nie wzrasta PaCOz neuroleptanalgezja w dużych dawkach – przy wentylacji kontrolowanej – powoduje spadek przepływu.

-2. Barbiturany dożylnie. Przepływ mózgowy zmniejsza się, jeśli podaje się je w dawkach nasennych. Ten spadek może wynosić do 30% w płytkim, a do 50% w głębokim uśpieniu tiopentalem. Óstatnio polecano stosowanie tiopentalu21 (1 g w 500 ml roztworu soli z glukozą) lub metoheksitonu25 (500 mg w 500 ml) we wlewie kroplowym, jako uzupełnienie anestezji podtlenkiem azotu z tlenem i ze środkiem zwiotczającym oraz z wentylacją przerywanym ciśnieniem dodatnim. Podanie w szybkim wstrzyknięciu zmniejsza ostre nadciśnienie śródczaszkowe, lecz nie wpływa na normalne ciśnienie śródczaszkowe27.