Operacje przez pochwę

Operacje przez pochwę wykonywane są w analgezji zewnątrzoponowej z dojścia lędźwiowego lub krzyżowego (p. rozdz. XVIII), analgezji podpajęczynówkowej lub anestezji wziewnej. Pociąganie szyjki macicy i uraz okolicy krocza mogą wywołać skurcz krtani głębszy poziom anestezji lub dodanie niewielkiej dawki środka zwiotczającego zapobiega temu powikłaniu. Autorzy uważają analgezję zewnątrzoponową za najlepszą do operacji plastycznych pochwy. Łączy ona z sobą blokadę aferentną, zwiotczenie mięśni, oraz umiarkowaną hipotensję i niedokrwienie105. Używa się 20-30 ml 1,5% lignokainy lub 10-20 ml 0,5% bupiwakainy106. W razie potrzeby stosuje się płytkie uśpienie tio- pentalem, lub też ogranicza do silnej premedykacji. Niektórzy autorzy polecają do operacji pochwy hipotensję kontrolowaną na drodze blokady zwojów107. Niektórzy chirurdzy stosują infiltrację adrenaliną w roztworze fizjologicznym (1:250 000 – 1:500 000). Do rozszerzania szyjki i wyłyieczkowania jamy macicy doskonale nadaje się tiopental z podtlenkiem azotu i tlenem lub podtlenek azotu z tlenem i trójchloroetylenem czy też halotanem. Niekiedy potrzebne bywa dodanie sukcynylocholiny, jednakże często wy-

stępujące po niej bóle mięśniowe sprawiają, że rutynowe stosowanie tego leku jest nieuzasadnione. W razie kłopotów może pomóc mała dawka długo działającego środka zwiotczającego. Barbituran powinien znajdować się w krwiobiegu dokładnie w momencie zadziałania bodźca chirurgicznego.

Anestezja do laparoskopii108. Laparoskopię przy użyciu cystoskopu wykonano po raz pierwszy w r. 1910109. Pacjentkę zwykle układa się w głębokiej pozycji Trendelenburga. Wtłaczany gaz zwykle CO,, poprzez zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego może wywoływać zaburzenia krążenia, jak wzrost ciśnienia tętniczego, ośrodkowego ciśnienia żylnego i przyspieszenie czynności serca. Dochodzi do wzrostu PaC02, co zwiększa ilość krążących amin katecholowych i opór obwodowy110. Najwyższe wartości PaCO., mogą wystąpić dopiero po zakończeniu zabiegu111. Znaczny wzrost ciśnienia śródbrzusznego może doprowadzić do spadku ośrodkowego ciśnienia żylnego i rzutu serca112. Naj-nowsze badania z użyciem kardiografii impedancyjnej sugerują, że spadek objętości wyrzutowej i rzutu serca zależy od objętości gazu podanego do otrzewnej113.

About The Author

admin

Leave a Reply