Objawy kliniczne

Objawy. Objawy kliniczne obecności torbieli oskrzelowopochodnej są różne. Zależą od jej charakteru, umiejscowienia i wielkości. Można wymienić trzy grupy objawów:

-1) niewydolność oddechowa i krążeniowa, 2) zakażenie, 3) krwioplucie. Objawy niewydolności oddechowej i krążeniowej występują zwykle w przypadkach torbieli komunikującej z drogami oddechowymi z wytworzeniem mechanizmu zastawkowego. Torbiel powiększa się wtedy bardzo znacznie, uciskając pozostały miąższ płucny i przemieszczając śródpiersie. Najczęściej taki rozwój choroby zdarza się w najmłodszym wieku. Objawy zaburzeń oddechowych może dać również niewielka nawet torbiel niekomunikująca, ale uciskająca bezpośrednio tchawicę lub oskrzela. Najniebezpieczniejsze objawy ucisku daje torbiel usytuowana w rozwidleniu tchawicy. W piśmiennictwie podkreśla się konieczność podejrzewania obecności torbieli w tych stanach, nawet przy jej nieuwidocznieniu w obrazie rtg, i potrzebę operacyjnego jej poszukiwania. Śródścienne torbiele przełykowe dają przede wszystkim objawy ciężkiej dysfagii ze wszystkimi jej skutkami. Umiejscowienie torbieli w bezpośrednim sąsiedztwie serca lub wielkich naczyń może dać niepokojące objawy ze strony krążenia, jak: zaburzenia rytmu serca, bóle zamostkowe. Wszystkie powyższe objawy mogą nasilać się przy wysiłku, a także przy zakażeniu torbieli.

Czasem dopiero ognisko zakażenia w płucu lub powtarzające się zapalenie płuc skłaniają do wykonania dokładniejszego badania rtg, podczas którego ustala się obecność torbieli. Raz zapoczątkowane zakażenie torbieli powtarza się, nawrót zapalenia płuc występuje zawsze w tym samym obszarze. Zakażona torbiel trudno poddaje się leczeniu zachowawczemu, może występować naprzemienne zaleganie i odkrztuszanie zakażonej treści oraz reakcje zapalne otaczającej tkanki płucnej. Przebieg i badanie rtg może w tych przypadkach imitować ropień płuca.

About The Author

admin

Leave a Reply