Naczyniak płuca

Zmiana naczyniowa w płucu może mieć charakter guza naczyniakowatego o przestrzeniach jamistych wysianych śródbłonkiem, z niskim ciśnieniem krwi, z rozrostem tkanki włóknistej, powstawaniem wewnątrz zakrzepów, pękaniem ścian. Twory

tc powiększają się stopniowo przez pączkowanie komórek z masy naczyniowej. Guzowaty charakter zmiany i obecność pomieszanych dodatkowych elementów, pochodzących z mezenchymy, pozwala zaliczyć ją do guza hamarłoma bardziej niż rzeczywistą przetokę wielkonaczyniową tętniczo-żylną. W obrazie rtg uwidacznia się zwykle w postaci olcrągławego cienia, czasem dobrze wysyconego (haemangioma sclerosans).

Jak prawdziwe przetoki tętniczo-żylne, tak i twory teleangiektatyczne w płucach ujawniają się zwykle w późniejszym dzieciństwie i wieku młodzieńczym oraz również powodują powstanie takich objawów, jak krwioplucie, krwawienie z nosa, kaszel, czasem sinicę, pałeczkowatość palców, policytemię, skłonność do infekcji. Wykrywa się też obecność teleangielctazji o innym umiejscowieniu, a także należy się liczyć z wieloma ogniskami w płucach o różnym czasie ujawniania się, co jest ważne dla planowania leczenia operacyjnego.

About The Author

admin

Leave a Reply