Mikrochirurgia krtani

Mikrochirurgia krtani83. Wymagane jest staranne prowadzenie anestezjologiczne, zapewniające zwiotczenie i całkowity powrót odruchów obronnych. Polecane są następujące metody:

Ketamina znajduje zastosowanie szczególnie u małych dzieci do zabiegów wielokrotnie powtarzanych i zmian opatrunków gipsowych. Metodą dającą zadowalające wyniki do unieruchamiania złamań za pomocą wewnętrznych śrub i płytek jest połączenie tiopentalu z podtlenkiem azotu i tlenem, uzupełnione w razie potrzeby niewielką dawką trójchloroetylenu lub halotanu. Niektórzy autorzy polecają stosowanie środków zwiotczających i wentylacji kontrolowanej do operacji biodra u pacjentów w podeszłym wieku. Jednostronna analgezja podpajęczynówkowa do poziomu Th12 zapewnia dobre zwiotczenie. Ułożenie na stronie, po której jest uraz, pacjenci zwykle znoszą dobrze. Dobre wyniki, a także zmniejszenie krwawienia, daje w doświadczonych rękach analgezja zewnątrzoponowa06. Wprowadza się cewnik (pozostawiając go potem dla zwalczania bólu pooperacyjnego), przez który podaje się 5°/t> bupiwakainę z adrenaliną w ilości 10 do 20 ml. Dla pacjentów ze złamaniami kości udowej pozycja siedząca jest wygodniejsza od nakłucia lędźwiowego, dla wszystkich innych lepsze jest ułożenie na boku97. Anestezja ketamina jest przydatna zarówno do zespoleń szyjki kości udowej gwoździem, jak i do innych operacji ortopedycznych. Zastosowanie znajduje również neuroleptanalgezja. Zabiegi te mogą być również wykonane w analgezji nasiękowej po starannej premedykacji. Tkanki nasącza się 0,5% lignokainą w linii cięcia od skóry do kości. Należy starać się umieścić część roztworu pomiędzy złamanymi fragmentami kości, kierując się od strony krętarza większego oraz z punktu leżącego tuż na zewnątrz od tętnicy udowej. Odpowiednie nawodnienie przed operacją oraz wyrównanie strat krwi jest istotne w zapobieganiu wstrząsowi.

Użycie, wiążącego się na zimno cementu polimetylowo-metakrylanowego do przymocowania sztucznego stawu do kości miało miejsce po raz pierwszy w r. 195398 i spopularyzowane zostało przez McKee z Norwich i Charnleya z Wrightington. Opisywano nagłe zatrzymania krążenia i spadki ciśnienia związane z jego zastosowaniem, prawdopodobnie spowodowane przez spadek rzutu serca wywołany rozszerzeniem naczyń krwionośnych przez monomer99. Wydaje się, że wprowadzenie cementu do trzonu kości udowej jest bardziej niebezpieczne niż jego użycie w panewce stawu biodrowego100. Ha-lotan trzeba tu stosować z największą ostrożnością, układając pacjenta w pozycji Trendelenburga. Przy użyciu cementu do plastyki stawu kolanowego można zapobiec spadkom ciśnienia stosując opaskę uciskową101 (p. również: Powell J. N. i in., Br. Med. J., 1970, 3, 326 Thomas T. A., Sutherland I. C. i Waterhouse T. D., Anaesthesia, 1971, 26, 298 i Peebles D. J., Ellis R. H., Stride S. D. K. i Simpson B. R. J., Br. med. J., 1972,

About The Author

admin

Leave a Reply