Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze przebiega opornie, wikła się częstymi zaostrzeniami procesu ropnego. Decyzja leczenia operacyjnego jest trudna, gdyż zmiany często są rozległe i często obustronne. Jednocześnie obserwuje się wyjątkowo ciężkie i powikłane przebiegi pooperacyjne, co w torakochirurgii dziecięcej jest rzadkością. Wydaje się, że zmiany obustronne nie powinny być operowane w rozstrzeniach jednostronnych czasem zachodzi potrzeba usunięcia całego płuca.

Od wrodzonych rozstrzeni oskrzelowych trzeba odróżnić rozstrzenie pojawiające się również wcześnie, a występujące na podłożu układowych wad, jak mukowiscy- doza lub hipoagammaglobulinemia.

About The Author

admin

Leave a Reply