Leczenie wyrównawcze

Zostawienie danych wartości bilansu wodnego dla poszczególnych grup wieku (z uwzględnieniem przeliczeń na powierzchnię i masę dala)

potrzebowanie dobowe u noworodków w pierwszym tygodniu życia wynosi dla sodu 20 mmol/m2 i dla potasu 15 mmol/m2. Przedstawione orientacyjne dane odnoszą się do tzw. leczenia podtrzymującego, w którym dodatkowo poza wodą i jonami należy uwzględnić pokrycie energetyczne. Średnie zapotrzebowanie energetyczne wynosi u noworodków i młodszych niemowląt 251 kj/kg/d (60 kcal/kg/d), co odpowiada 14 g glukozy na 1 kg masy ciała, u starszych niemowląt 230 lcJ/kg/d (55 kcal/kg/d), co równa się 13 g glukozy na 1 kg masy ciała i stopniowo zmniejsza się do 126-109 kJ/kg/d (30-26 kcal/kg/d) u dzieci starszych i młodzieży, co odpowiada 7-6 g glukozy/kg. Utrzymywanie równowagi białkowej musi być brane pod uwagę w przypadkach dłuższego odżywiania pozajelitowego.

Leczenie wyrównawcze wymaga uzupełnienia niedoborów wody i jonów. Pomocne może tu być określenie stężenia poszczególnych jonów w osoczu i obliczenie niedoborów jonu ze wzoru:

About The Author

admin

Leave a Reply