Laryngoskopia

-4. Wykonuje się również całkowite usunięcie tarczycy, co wymaga zastępczego leczenia tyroksyną. Usunięcie przytarczyc może zakłócić metabolizm wapniowy79.

-5. W okresie pooperacyjnym konieczne jest odżywianie pozajelitowe. (Postępowanie anestezjologiczne przy rekonstrukcji dolnego odcinka tchawicy opisane jest przez Kahvyssi D. i wsp., Br. J. Anaesth., 1975, 47, 82).

Laryngoskopia80 niesie ze sobą następujące problemy: 1) konieczność zwiotczenia mięśni szczęk i strun głosowych 2) umożliwienie obserwacji ruchomości strun głosowych w niektórych przypadkach 3) skoki ciśnienia i zaburzenia rytmu związane z manipulacjami w okolicy krtani 4) konieczność szybkiego powrotu odruchów krtaniowych bez wywołania skurczu krtani 5) ewentualna obecność zmian powodujących zwężenie dróg oddechowych. Znieczulenie miejscowe – takie jak do bronchoskopii – p. str. 249. Anestezja jak do bronchoskopii – p. str. 375. Anestezjolog musi brać pod uwagę możliwość niedrożności dróg oddechowych spowodowaną zmianami rozrostowymi w krtani (podobnie jak przy laryngektomii). Można tu użyć laryngoskopu umożliwiającego wentylację za pomocą insuflacyjnej techniki Sandersa, stosowanego do bronchoskopii81. Przyrząd światłowodowy może pomóc w uwidocznieniu krtani i służyć jako prowadnica do intubacji w trudnych przypadkach82.

About The Author

admin

Leave a Reply