KANIULACJA TĘTNICY

KANIULACJA TĘTNICY. Neuroradiolog może planować przezskórne skaniulowanie tętnicy udowej lub ramiennej. Dobre wyniki daje neuroleptanalgezja91 lub płytka anestezja.

WENTRYKULOGRAFIA. Wykonana po raz pierwszy przez Dandy’ego (1886-1946) w r. 19 1 802. Wykonuje się dwa otwory trepanacyjne, po obu stronach czaszki, Do obu komór bocznych wkłada się kaniule. Aspiruje się płyn mózgowo-rdzeniowy i zastępuje go tlenem. Proponowano stosowanie podtlenku azotu zamiast tlenu93. Można również stosować Myodil. Na radiogramach uwidaczniają się wtedy zarysy układu komorowego. To badanie jest zwykle wykonywane u chorych z nadciśnieniem śródczaszkowym.

U dorosłych wystarcza znieczulenie miejscowe, chyba że planuje się z góry wykonanie kraniotomii po badaniu. Należy opróżnić komorę pod koniec badania, jeśli staje się potrzebna anestezja, a szczególnie, jeśli zamierza się stosować podtlenek azotu, gdyż może on dyfundować do komory powodując dalszy wzrost ciśnienia śródczaszkowego. U dzieci od początku badania konieczna jest anestezja. Chorzy powinni być bacznie obserwowani przez kilka godzin po zakończeniu badania.

About The Author

admin

Leave a Reply