Hipotermia przypadkowa

Hipotermia przypadkowa35. Może wystąpić podczas zniecznlenia podpajęczynówkowe- go lub zewnątrzoponowego30 lub podczas operacji naczyniowych z masywnymi przeto- czeniami krwi, można jej zapobiec przez operowanie w ogrzanej sali operacyjnej37 oraz stosowanie specjalnych koców elektrycznych. Płyny dożylne powinny być ogrzewane. Przypadkowa hipotermia może wystąpić tak u noworodków, jak i u ludzi starszych, może być wtórnym następstwem takich chorób, jak obrzęk śluzowaty, niedoczynność przysadki, niewydolność nadnerczy, lub też występuje w przebiegu śpiączki, unieruchomienia lub wystawienia na działanie zimna38.

Równowaga cieplna u pacjenta w anestezji. Stosowanie klimatyzacji w salach operacyjnych doprowadza do spadku temperatury ciała uśpionych pacjentów. Ciepło tracone jest przez promieniowanie do atmosfery i do stołu operacyjnego ze skóry i narządów wewnętrznych, przez parowanie i przez podawanie chłodnych płynów dożylnych. Podczas operacji brzusznych przy temperaturze sali pomiędzy 21 i 24°C temperatura przełykowa spada o ok. 0,7°C w czasie pierwszej godziny zabiegu, później już nie zmienia się. Przy temperaturze sali operacyjnej 18-21°C. obniżenie temperatury pacjenta jest dwa razy większe, w czasie drugiej godziny operacji spadek ten jest wol-niejszy. Tak więc krytyczna temperatura w sali operacyjnej wynosi ok. 21°C (patrz: „Climate in the Operating Theatre”, Br. med. J., 1971, 3, 186 „Heat Balance during Surgery involving Body Cavities and during Arterial Surgery”, Shanks C. A., Anaesth., Int. Care, 1975, 3, 104, 118).

W wyniku utraty ciepła mogą u pacjenta wystąpić następujące objawy w okresie pooperacyjnym. Tiopental i środki zwiotczające. Tiopental winien być używany łącznie z podtlenkiem azotu i tlenem w stężeniach co najmniej 30°/o oraz środkami zwiotczającymi przy stosowaniu wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Mcżna go stosować w dawkach 100-200 mg dla uzyskania dodatkowego zwiotczenia na krótki , czas, np. szycia otrzewnej w czasie anestezji środkami wziewnymi1.

About The Author

admin

Leave a Reply