Brzuszny splot

położonej brzusznie, powstałej z pnia tętniczego i otaczającej zawiązek tchawicy, i drugiej pochodzącej z aorty grzbietowej i otaczającej prajelito.

Brzuszny splot przekształca się (Horizon XV, dł. 5,5 mm) w dwa główne kanały będące pierwotnymi tętnicami płucnymi. Łączą się one z podobnymi kanałami odchodzącymi w kierunku brzusznym od aorty grzbietowej i tworzą w 6 tygodniu życia płodowego VI parę łuków aortalnych z podziałem na segmenty grzbietowy i brzuszny.

Pierwotne tętnice płucne to brzuszne odcinki VI łuku powstające z pnia tętniczego. Początkowo odchodzą od niego ku bokom, następnie zbliżają się do siebie na stronie grzbietowej i łączą się tworząc jedno ujście z jego górnej lewej części. Ta asymetria ustala ostateczną strukturę tętnic. Lewy brzuszny odcinek przekształca się i tworzy miejsce rozdwojenia (bifurcałio), lewy grzbietowy staje się przewodem tętniczym, lewa tętnica płucna odpowiada lewej pierwotnej tętnicy płucnej. Po stronie prawej ostateczna tętnica płucna odpowiada prawemu odcinkowi brzusznemu VI łuku i pierwotnej prawej tętnicy płucnej. Prawy grzbietowy segment VI łuku i prawa aorta grzbietowa zanikają całkowicie przed urodzeniem (ryc. 4-5).

About The Author

admin

Leave a Reply