Anestezję w pracowni

Anestezję w pracowni rentgenowskiej omówiono w: Proc. R. Soc. Med., 1975, 68, 765, oraz Campkin T. V., Br. J. Anaesth., 1976, 48, 783. Anestezja w urazach głowy97. Anestezja może być potrzebna do nastawienia wgło- bionych złamań,, szycia rozległych ran itp. Utrata krwi bywa w tych wypadkach znaczna98. Zniesienie bólu może być także konieczne przy leczeniu innych zmian chirurgicznych z towarzyszącym urazem głowy.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. Szczególną uwagę zwraca się na 1) objawy ostrego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego (np. krwotok z tętnicy oponowej, sztywna rozszerzona źrenica po jednej stronie, zwolnienie oddechu lub bezdech, zwyżki ciśnienia, tachykardia itp.) 2) stopień świadomości i drożność dróg oddechowych

-3) objawy krwawienia do dróg oddechowych (np. pizy złamaniach podstawy czaszki) 4) urazy towarzyszące (np. odma opłucnowa, pęknięcie śledziony, złamania podudzi)

-5) wstrząs 6) pełny żołądek. Wskazana jest zwykle rurka z mankietem uszczelniającym, szczególnie u pacjentów nieprzytomnych, u których wprowadzamy ją po podaniu sukcynylocholiny i miejscowym znieczuleniu. Operacje wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub płytkiej anestezji. Może okazać się niezbędna tracheostomia. Należy uważnie obserwować chorego. Niezbędne bywa przetoczenie krwi. Dodatkowy wzrost ciśnienia śródczaszkowego przy wprowadzaniu do anestezji może prowadzić do uszkodzenia mózgu.

Leczenie urazów czaszki na oddziałach intensywnej opieki medycznej – p. rozdz. XXXVII. Tomografia komputerowa93. Ta nowa, bardzo kosztowna technika badania jest znacznie bardziej czuła niż tradycyjne zdjęcia czaszki, a pacjent otrzymuje dawkę promieniowania nie większą niż przy pojedynczym prześwietleniu. Niezwykle istotne jest, aby głowa była całkowicie nieruchoma w czasie badania i konieczna jest czasem anestezja u-niespokojnych lub nie współpracujących pacjentów. Ponieważ anestezja wpływa na przepływ mózgowy i ciśnienie śródczaszkowe, należy ją prowadzić z taką samą ostrożnością, jak podczas dużego zabiegu chirurgicznego. Z powodzeniem stosowano ciągły wlew altezyny100.

About The Author

admin

Leave a Reply