Wzrost ciśnienia

Anestezja. Jest ważne, aby ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wzrosło nadmiernie wskutek anestezji. Mierzył je Schiotz126. Ciśnienie wewnątrzgałkowe jest obniżane przez: 1) hiperoksję, 2) hipokapnię127, 3) hiperwentylację, 4) lotne środki anestetyczne i cyklopropan, 5) niedepolaryzujące środki zwiotczające, 6) narkotyczne środki przecivvbólowe, np. morfinę i petydynę, 7) środki neuroleptyczne, 8) acetazolamid.

Wzrost ciśnienia powodują: 1) hipoksja, 2) hiperkapnia, 3) kaszel, kichanie, krztuszenie i inne stany powodujące zamknięcie żył szyjnych i wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, 4) podanie sukcynylocholiny, 5) podanie atropiny (tylko w przypadkach jaskry spowodowanej zwężeniem,kąta).

Wzrost ciśnienia tętniczego nie wpływa w istotny sposób na ciśnienie śródgałko- we, lecz przy ciśnieniu poniżej 85 mm Hg (11,3 kPa) dochodzi do spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego128.

Odpływ z przedniej komory wzrasta przy skurczu mięśni rzęskowych, np. po podaniu ezeryny, a spada przy ich zwiotczeniu, np. po atropinie.

Zalety anestezji: 1. Współpraca pacjenta przestaje być problemem. 2. Znika ryzyko krwiaka zagałkowego, spowodowanego wstrzykiwaniem środka anal- getycznego. 3. Mniejsze przeżycie dla pacjenta. 4. Spokojna atmosfera w sali operacyjnej sprzyja precyzyjnej chirurgii.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Dziadzia 13 lutego 2014 at 10:43 #
    Dlatego ja mierze sobie codziennie cisnienie dwa razy!

Leave a Reply