ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE. Połączenie chloropromazyny, promazyny i prometazyny daje efekt przeciwwymiotny, ułatwia tolerowanie rurki dotchawiczej, wzmaga działanie anestetyków i powoduje uspokojenie pooperacyjne. Spośród innych środków uspokajających do premedykacji lub uzupełnienia analgezji miejscowej używano diazepa- mu, chlordiazepoksydu, droperidolu, opioidów i barbituranów w rozmaitych połączeniach. Do opanowania niepokoju po operacji przydatne są perfenazyna, neuroleptyki i diazepam. Perfenazyna (Fentazin) w dawce 5 mg i droperidol 2,5-5 mg, podawane

domięśniowo lub dożylnie są dobrymi lekami przeciwwymiotnymi. Bardzo skuteczny i działający do 24 godzin jest haloperidol w dawce 5 mg.

HALOTAN. Bardzo polecany przez autorów jako doskonały środek do operacji wewnątrzgałkowej. Podawany w półzamkniętym układzie okrężnym w stężeniach 2-6% z tlenem i z zachowaniem oddechu własnego. Rzadko powoduje wymioty w okresie pooperacyjnym, ułatwia niedokrwienie i w zależności od dawki138 obniża ciśnienie wewnątrz oka, szczególnie gdy ciśnienie tętnicze spada poniżej 85 mm Hg (11,3 kPa).

About The Author

admin

1 Comment

  1. MAgik 13 lutego 2014 at 10:42 #
    lepiej z nimi nie przesadzac bo mona sie uzaleznic!!

Leave a Reply