Ostra niedrożność jelit

Ostra niedrożność jelit. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę: 1. Głębokość towarzyszącego wstrząsu. 2. Obecność lub nieobecność regurgitacji i wymiotów. Regurgitacja jest biernym procesem, nie wymagającym skurczu mięśni, wymioty są związane z czynnym odruchem mięśni. Do regurgitacji usposabia pochylenie wezgłowia, natomiast niebezpieczeństwo jej wystąpienia jest mniejsze, gdy głowę pacjenta uniesie się o 45°.

-3. Stopień rozdęcia jelit. 4. Stopień zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które trzeba wyrównać iniu- zjami płynu Hartmanna. Umiarkowanie odwodniony pacjent utracił około 6°/o całkowitych płynów ustrojowych. U bardzo odwodnionego pacjenta, ‚który utracił ok. 10°/o całkowitych płynów ustrojowych, obserwuje się zmniejszoną elastyczność skóry, zapadnięte oczy, suchy język i oligurię. Zarówno u zdrowych ludzi, jak i chorych z niedrożnością duże ilości płynów są wydzielane w górnym odcinku jelita cienkiego, a następnie reabsorbowane w dalszym odcinku. W wysokiej niedrożności nie dochodzi do reabsorpcji, co powoduje wymioty i zaburzenia wodno-elektrolitowe. Niska niedrożność daje większe rozdęcie jelit. Wymioty powodują utratę chloru i alkalozę, a przez to zwiększoną utratę płynów, prowadzącą do odwodnienia. Rozdęcie jelit wpływa na krążenie w ścianie jelit, a ucisk na duże naczynia żylne doprowadza do zmniejszenia powrotu żylnego, spadku ciśnienia i zaburzeń czynności serca.

Zaburzenia biochemiczne w niedrożności są następujące: 1) zagęszczenie krwi,- 2) obniżenie poziomu związanych zasad w surowicy 3) spadek poziomu chlorków w surowicy 4) podwyższenie poziomu mocznika i azotu pozabiałkowego we krwi 5) wzrost siły wiązania dwutlenku węgla przez osocze 6) zakwaszenie moczu, czasem z obecnością ciał ketonowych i niską zawartością chlorków.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Genkis 13 lutego 2014 at 10:44 #
    Czy to moze doprowadzic do raka jelit??

Leave a Reply