Neuroleptanalgezja

-4-. Podtlenek azotu, tlen i halotan – u małych dzieci. 5. Neuroleptanalgezja. Przydatna, gdy konieczna jest nie zaburzona świadomość i współpraca chorego, np. w operacjach stereotaktycznych w parkinsonizmie, przy elek- trokortykografii, podwiązaniu tętnicy szyjnej i niektórych badaniach rentgenodiagno- stycznych56. Droperidol i fentanyl powodują spadek przepływu mózgowego55.

Podsumowanie. Istnieje na ogół zgodne przekonanie, że wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim, z użyciem lub bez użycia środków wziewnych, jest najbardziej korzystną metodą w zmianach nadnamiotowych oraz w ułożeniu na brzuchu. Do operacji w tylnym dole czaszkowym niektórzy anestezjolodzy stosują wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim. Inni wolą utrzymać oddech samoistny sądząc, że jest on przydatny jako objaw ostrzegawczy w czasie manipulacji chirurgicznych w pobliżu pnia mózgu. Pomimo teoretycznych zastrzeżeń do halotanu, był on z dobrym wynikiem stosowany w neurochirurgii przez doświadczonych anestezjologów, szczególnie u chorych z oddechem samoistnym57.

Zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego. Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe powoduje napięcie opony twardej i powierzchni mózgu utrudniając zabieg. Istnieją różne sposoby zmniejszania ciśnienia śródczaszkowego:

About The Author

admin

1 Comment

  1. Inbu55 13 lutego 2014 at 10:43 #
    Czy to ma takze cos wspolnego z operacjami na mozgu?

Leave a Reply